Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 1. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 2 až -2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Navigace

Obsah

Seznam usnesení volebního období 2014 - 2018

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Srby dne 10.11.2014

I.

ZO projednalo 
a  schvaluje:

1.

Určení ověřovatelů zápisu – Stanislava Viktoru
                                      a Jiřího Janocha 

   

2.

Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Srby

   

3.

Počet místostarostů – zvolení l místostarosty

   

4.

Funkce starosty bude vykonávána jako neuvolněná

II.

ZO projednalo a volí :

5.

Starostu obce – Jaroslava VIKTORU

   

6.

Místostarostu obce – Jana BURIANA

   

8.

Předsedu Finančního výboru -  Marcelu Trhlíkovou

   

9.

Předsedu Kontrolního výboru – Jiřího Janocha

   

10.

Členy finančního výboru – Marcelu Trhlíkovou
                                    a Janu Benediktovou

   

11.

Členy kontrolního výboru – Miroslavu  Špetovou
                                    
a Marii Silovskou

   

13.

Předsedu Kulturní komise – Dagmar Batovcovou
                  a členy komise Jana Buriana
                                      a Jaroslava Viktoru

   

14.

Předsedu Komise životního prostředí
                                     – Stanislava Viktoru
                 a členy komise Radka Špetu
                                     a Marka Šmídla

   

15.

Předsedu Komise za rozvoj obce
                                     – Vladislava Chaloupka
                
a členy komise Václava Janocha
                                     a Františka Benedikta

III.

ZO projednalo a zřizuje :

7.

Finanční a kontrolní výbor v počtu 3 členů

   

12.

Komise obce  -  komisi kulturní,
                        komisi životního prostředí
                     a komisi pro rozvoj obce

IV.

ZO projednalo a stanoví :

16.

Měsíční odměny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů:
– starosta obce 15.016,00 Kč, 
– místostarosta obce 8.608,- Kč,
– předsedové výborů a komisí 1.060,- Kč

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 22.12.2014

  1.  

ZO projednalo 
a  schvaluje :

 

 

 

 

17. 

Ověřovatele zápisu – p.Vladislava Chaloupka
p. Marcelu Trhlíkovou.

         18. Program 2. zasedání ZO

 

 

19.

Rozpočtové opatření č. 4/2014

 

 

20.

Rozpočtové provizorium na období 01-03/2015

 

 

21.

Jednací řád zastupitelstva obce

 

 

22.

Záměr obce – prodej pozemků obce stavební parcely č. 275 a č. 886 v katastru obce Srby

 

 

23.

Záměr obce – pronájem nemovitosti čp. 101  + Smlouvu o nájmu nebytových prostor č.p. 101
na r. 2015

 

 

24.

Dodatek POV obce Srby č. 9. 

II.

 

ZO projednalo
a ukládá:

 

 

III.

ZO bere na vědomí:

1.

Rozpočtové opatření č.3/2014

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 13.3.2015

  1.  

ZO projednalo  a  schvaluje :

25.

Ověřovatele zápisu p. Stanislava Viktoru a p. Vladislava Chaloupka

 

 

26.

Program 3. zasedání ZO

 

 

27.

Inventarizační zprávu o majetku obce Srby
za rok 2014

 

 

28.

Rozpočet obce Srby na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši příjmy = výdaje 2,486.495,- Kč.

 

 

29.

Rozpočtové opatření č. 1/2015

 

 

30.

Kupní smlouvu na prodej st.p. č. 275 a ppč. 886/2 v k.ú. Srby nad Úslavou uzavřená mezi obcí Srby a manželi Kosovými

 

 

31.

Oznámení o záměru obce na prodej ppč. 878/4
a ppč. 878/6 v k.ú. Srby nad Úslavou

 

 

32.

Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Srby.

 

 

33.

Souhlas s geometrickým zaměřením ppč. 910/2 v k.ú. Srby nad Úslavou pro SUS Starý Plzenec.

 

 

34.

Zpracování GP – zaměření ppč. 751/8 v k.ú. Srby

 

 

35.  

Pachtovní smlouva č. č. 1347/2014 na dočasné užívání pozemků obce s Vrčeňskou zemědělskou a.s.

 

                                                       

 

 

II.

 

ZO bere na vědomí:                                   

1

Zápis ze schůze Svazku obcí pro odpadové hospodářství ze dne 26.2.2015 , vč. Usnesení.

 

 

2.

Souhlas s užíváním ppč. 834/1 p. Denkovi po dobu stavby chaty.

USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva obce Srby ze dne 5.6.2015

  1.  

ZO projednalo  a  schvaluje :

36.

 

Ověřovatele zápisu p. Marcelu Trhlíkovou a p. Jiřího Janocha

 

 

37.

Program 4. zasedání ZO

 

 

38.

Účetní závěrku obce za rok 2014

 

 

 

39.

Závěrečný účet obce za rok 2014 – bez výhrad

 

 

40.

Převod hospodářského výsledku obce za rok 2014 ve výši 724.679,87 Kč.

 

 

41.

Kupní smlouvu na prodej ppč. 878/4 a ppč. 878/6 v k.ú. Srby nad Úslavou s manželi Škodovými

 

 

42.

Žádost Plzeňského kraje o finanční dotaci na dopravní obslužnost v r. 2015

 

 

43.

Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace č. 1/2015-D s Plzeňským krajem na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2015 ve výši 3.460,- Kč

 

 

44.

Smlouvu o dílo s firmou Josef Dvořák, Swalmenská 515, Nepomuk na akci „Obnova oplocení pozemku 693/1“ v k.ú. Srby nad Úslavou ve výši 170.705,- Kč

 

 

45.

Smlouvu o možnosti provedení stavby na cizím pozemku / 914, 768/1/ s Martinem Helmou, Srby 76

 

 

46.  

Přijetí investiční finanční dotace od Plzeňského kraje v rámci titulu Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2015 ve výši 102.000,- Kč

 

                                                       

 

 

II.

 

ZO projednalo a bere na vědomí:                                    

1.

Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2014

 

 

 

III.

 

 

 

ZO projednalo a pověřuje:

2.

3.

 

1.

Rozpočtové opatření č. 2/2015

Žádost o odkup pozemku /část ppč.40/5/

 

Starostu obce k jednání s majiteli pozemků mezi domy čp.99 a čp.107